REMODELACIÓ DEL MÓDUL DE VISITANTS AL MONESTIR DE SANT PERE DE GALLIGANTS (GIRONA)

 

El projecte de remodelació es va redactar l'any 2017 per part de Fortià Arquitectes. La proposta planteja una actuació a l'espai de recepció i accés del monument. L'objectiu de la intervenció ha sigut dotar al monument d'unes bones condicions ambientals de confort als mòduls esmentats, donar resposta a l'accessibilitat dels diferents àmbits i guanyar espai per la zona de botiga i llibreria.

S'ha intervingut mitjançant el tancament i ampliació del mòdul amb un parament de vidre laminat i una porta automàtica d'accés. S'ha ampliat també l'entarimat i la rampa d'entrada així com l'espai de la botiga. Es replanteja el sistema d'il·luminació i es climatitza l'espai amb radiadors elèctrics.

Finalment s'ha proposat un nou disseny i muntatge del mobiliari d'exposició i d'oficina d'atenció al visitant.

El fotògraf Xavier Busquets, especialitzat en fotografía d'arquitectura ha capturat les imatges de la intervenció del centre de recepció de visitants.